20
Novembre
18:00 h
CaixaForum Barcelona

Verónica Boix & Howard Gardner:
Competències globals per a un món global

Verónica Boix i Howard Gardner (per videoconferència) debaten sobre com promoure les competències globals del nostre alumnat.

VERóNICA BOIX &
HOWARD GARDNER

Veronica Boix és investigadora principal i membre del comitè directiu de Project Zero, projecte de la Harvard Graduate School of Education. Allà dirigeix el Projecte IdGlobal i Future of Learning Institute; centra la seva investigació en el desenvolupament de les competències globals en diferents parts del món; la investigació i formació interdisciplinària entre experts, mestres i joves; i estratègies d’ensenyament i aprenentatge interdisciplinari per entendre el món.

Howard Gardner és professor de cognició i educació a la Harvard Graduate School of Education i director principal de Project Zero. Autor de trenta llibres i diversos centenars d’articles. Gardner és conegut especialment per la seva teoria de les intel·ligències múltiples: una crítica a la noció fins fa poc dominant, que només existeix un tipus d’intel·ligència humana susceptible de ser avaluada adequadament per instruments psicomètrics estàndards.

Sobre la temàtica

En aquesta conferència, Verónica Boix i Howard Gardner (per videoconferència) debaten de les competències globals necessàries per sortir-se’n amb èxit al segle XXI. Segons Boix, aquestes es defineixen com “la capacitat i la predisposició per comprendre qüestions d’importància global i actuar-hi. Els estudiants competents globalment són persones que es mostren curioses i compromeses amb el món, capaces d’investigar sobre aspectes que van més enllà del seu entorn més immediat i de comprendre les seves pròpies perspectives culturals i les dels altres."

Conferència completa

Conferencia completa Boix & Gardner CAT

Més vídeos sobre aquesta temàtica

  • Vídeo Boix&Gardner Català

  • Entrevista a Verónica Boix Mansilla CAT