(R)evolució
educativa
és aprendre tot avaluant

T´ajudem a avaluar el teu programa educatiu

A EduCaixa impulsem la qualitat educativa promocionant la cultura de l’avaluació.

Donem suport als centres docents que vulguin avaluar alguna de les seves intervencions educatives orientades a desenvolupar les competències, i posteriorment compartir les seves bones pràctiques amb la resta de la comunitat educativa.

Els centres interessats poden presentar les seves propostes perquè s’incloguin en un procés de selecció.

La Fundació Bancària ”la Caixa” ofereix suport econòmic per dur a terme l’avaluació del programa educatiu.

L’avaluació dels programes seleccionats la duran a terme grups de recerca i/o universitats espanyoles.

Qui pot transformar amb les idees?

Es poden presentar al procés de selecció tots els centres educatius espanyols, ja siguin públics, privats concertats o privats, amb les etapes educatives següents.

 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Educació Secundària Obligatòria
 • Ensenyaments professionals
 • Batxillerat

Requisits dels programes

Per ser seleccionats, els programes educatius han de complir els requisits següents

 • Haver estat aplicats prèviament al centre educatiu.
 • Estar orientats al desenvolupament d’una o diverses competències.
 • Basar-se en algun model i/o alguna teoria pedagògica.
 • Ser avaluables i traslladables a altres centres del territori espanyol.

Guia per presentar un programa

Inscriure un programa educatiu és molt senzill.

 • 1. Descarrega´t els documents
  de guia, en els quals t’expliquem com
  s’emplena la documentació
 • 2. Emplena la inscripció.
 • 3. Puja la documentació
  que es demana juntament amb la inscripció.

T’aconsellem que tinguis tota la documentació que es demana emplenada per poder pujar-la automàticament després de fer
la inscripció.

1
Descarrega’t els documents de guia

Consulta la documentació informativa
per saber com presentar el teu programa educatiu.

Veure les bases

Completa el formulari del teu programa
per ordinador. Hauràs d’adjuntar aquest document en el pas 3.

Descarregar el formulari

Fes servir els models de documentació
Validació de dades i suport explícit. Hauràs d’adjuntar aquests documents en el pas 3.

Descarregar els documents

Aviat podràs pujar tota la documentació emplenada i acabar la inscripció.

2
Emplena la inscripció

Començar

Dades sobre el centre educatiu sol·licitant

Dades sobre el centre educatiu sol·licitant

Dades sobre el programa educatiu que es presenta

 

Dades sobre el programa educatiu que es presenta

 

3
Puja la documentació

Només documents en format PDF, JPG o PNG d’un pes màxim de 10 Mb.

Correcto Formatos admitidos: JPG, PNG o PDF Formulari del programa
Correcto Formatos admitidos: JPG, PNG o PDF Certificat d´Hisenda
Correcto Formatos admitidos: JPG, PNG o PDF Certificat de la Seguretat Social
Correcto Formatos admitidos: JPG, PNG o PDF NIF
Correcto Formatos admitidos: JPG, PNG o PDF Nombre de compte bancària
Correcto Formatos admitidos: JPG, PNG o PDF Certificat de les dades del representant
Correcto Formatos admitidos: JPG, PNG o PDF DNI del representant
Correcto Formatos admitidos: JPG, PNG o PDF DNI del responsable de la sol·licitud
Correcto Formatos admitidos: JPG, PNG o PDF Suport de l´equip directiu i docent
Correcto Formatos admitidos: JPG, PNG o PDF Declaració del compromís per compartir el programa

 

ENVIAR