(R)evolució
educativa

es l’alumnat. És la família.
Són els professionals i els experts.

és atrevir-nos a ser millors.

és establir les bases per al canvi.

és no deixar d’aprendre.

és compartir experiències que funcionen.

és innovar a partir de l’evidència.

és donar-nos suport els uns als altres.

és construir sobre allò construït.

és entendre que la revolució
ja està en marxa.

som tots.

ets tu.

Per aquest motiu:
és entendre que nosaltres no escrivim aquest manifest.

Aquest manifest és obert,
i el construirem amb tots vosaltres:

(R)evolució
educativa

és cooperar més i competir menys

és plantejar objectius comuns d’aprenentatge

és fomentar interaccions positives entre els alumnes

DAVID
JOHNSON

Professor de Psicologia Educativa a la Universitat de Minnesota
i codirector del Centre d’Aprenentatge Cooperatiu.

és que els estudiants
siguin responsables del seu propi aprenentatge a través de l’aprenentatge basat en projectes

BOB
LENZ

Director executiu del Buck Institute of Education i autor del llibre Transforming Schools: Using Project Based Learning, Performance Assessment, and Common Core Standards.